Κεφαλονιά info.com Τα πάντα για τη Κεφαλονιά

Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο

Το Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο στο Αργοστόλι, (δωρεά Ευαγγέλου Τυπάλδου-Μπασιά) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Σκοπός του μουσείου είναι η συγκέντρωση, καταγραφή, ταξινόμηση, μελέτη και προβολή της ιστορίας, της λαογραφίας και του πολιτισμού της Κεφαλονιάς, αστικού και αγροτικού, από την περίοδο της Ενετοκρατίας ως τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953.
O σκοπός του Κοργιαλενείου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου στο Αργοστόλι είναι η έρευνα, καταγραφή, μελέτη, ανάδειξη και προβολή της Ιστορίας της Κεφαλονιάς, από τον 16ο αιώνα και κατά τη διάρκεια όλων των ξένων κατοχών , αλλά και μετά την ένωση με την Ελλάδα, ως τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1953, που εξαφάνισαν σχεδόν ολοκληρωτικά τα ιδιαίτερα στοιχεία του υλικού πολιτισμού του. Επίσης, η μελέτη και προβολή της Λαογραφίας του τόπου και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, όπως αυτή διαμορφώνεται είτε στις πόλεις είτε στην περιφέρεια . Επίσης, η μελέτη της εκκλησιαστικής τέχνης και των λατρευτικών συνηθειών των κατοίκων της Κεφαλονιάς.

Το μουσειακό υλικό, η καταγραφή, καταλογογράφηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του οποίου πραγματοποιείται στο Μουσείο, εντάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες :

-Ιστορικά έγγραφα σε φωτοτυπίες από τα αρχεία Αγγλίας - Γαλλίας - Ιταλίας, που αφορούν τη Κεφαλονιά.
-Προσωπογραφίες, ελαιογραφίες, συλλογές προσωπικών αντικειμένων ιστορικών προσώπων της Κεφαλονιά.
- Σκεύη, πορσελάνες , ασημικά, χαλκώματα.
- Κεντήματα, σκεύη της καθημερινής ζωής της υπαίθρου.
- Αναπαράσταση υπνοδωματίου.
- Υδατογραφίες, λιθογραφίες, χάρτες, αποτυπώσεις, σχέδια εκκλησιών και ιστορικών φρουρίων.
- Φωτογραφικά αρχεία, αποτελούμενα από περίπου 3.000 φωτογραφίες προσεισμικής Κεφαλονιάς, σεισμών του 1953, επιφανών Κεφαλλήνων της διασποράς, ιστορικών προσώπων, η δράση των οποίων σχετίζεται με την Κεφαλονιά, αρχιτεκτονικού υλικού, πολύτιμων εκκλησιαστικών εικόνων και ναών.
- Έργα τέχνης. Ξυλόγλυπτα τέμπλα. Εκκλησιαστικά σκεύη, εικόνες.
- Νομίσματα.

Το Μουσείο διαθέτει πληροφοριακή Βιβλιοθήκη καθώς και οργανωμένο αρχείο στη διάθεση των ερευνητών και πραγματοποιεί εκδόσεις που σχετίζονται με το αντικείμενό του. Το Μουσείο προσανατολίζεται στην περαιτέρω αξιοποίηση του υλικού του με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το μουσείο υπάγεται: στη Διεύθυνση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του υπουργείου πολιτισμού.

Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο - Ηλία Ζερβού 12, 281 00 - Τηλέφωνο: +30 26710 28835, 26846, 22583
Φαξ: +30 26710 28835

ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ